< Terug naar Over ons

Toekomstmanifesto

Bij Iver is duurzaamheid een belangrijk speerpunt. Onder onze opdrachtgevers vallen de meest duurzame bedrijven ter wereld, en als partner zijn wij trots dat we hieraan bij kunnen dragen. Onze kernwaarden geven ons hierin richting; aan de hand daarvan stippelen we de weg naar de toekomst uit. In ons toekomstmanifesto leggen wij onze visie op de toekomst uit in relatie tot mens, omgeving, diensten en supply chain. We leggen uit hoe duurzaamheid zich verhoudt tot onze samenwerkingen én beschrijven welke acties wij nu ondernemen om onze planeet groener achter te laten. Een duurzame bedrijfsvoering? Dat is voor ons alleen maar logisch.

Onze kernwaarden

Wij gebruiken onze kernwaarden om continu te toetsen of we als bedrijf goed op weg zijn.

Deskundig

Een positieve impact maken op het klimaat? Wij hebben de kennis in huis. Als experts in wind is het onze verantwoordelijkheid deze te benutten. Ook blijven we ons ontwikkelen, zodat we onze beloften kunnen blijven waarmaken.

Verantwoordelijk

We committeren ons aan langdurige servicecontracten. Deze volgen uit de meerjarenplannen van onze opdrachtgevers, die we samen hebben uitgedacht. Hierin staat een duurzame omgang met onze relaties en hun eigendommen centraal. Door de jaren heen blijven wij altijd een betrouwbare partner.

Betrouwbaar

Wij voelen ons niet alleen verantwoordelijk naar ons werk, onze mensen, partners, opdrachtgevers en hun eigendommen; ook de zorg voor de planeet zien we als onze verplichting.

Samen

Samen met de leiders van de energietransitie veranderen we ambities in realiteit. Een duurzamere wereld creëren we alleen zij aan zij. Met opdrachtgevers, partners en collega’s.

Mensen

Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. We vinden het belangrijk dat iedereen die bij Iver werkt dat met plezier doet. Daarom zorgen we goed voor onze collega’s. Door de juiste opleidingen aan te bieden en ze te faciliteren met de tools die zij nodig hebben om hun werk goed te doen. We moedigen ze aan om te blijven groeien in hun vak en te leren samenwerken. Zo halen we het meeste uit elke dag. Opdrachtgevers merken dit ook! Als werkgever zetten wij in op een levenslange carrière bij Iver. Dat betekent dat we:
K

Blijven investeren in een vertrouwde en prettige bedrijfscultuur;

K

Collega’s ondersteunen in een sportieve en gezonde levensstijl;

K

Veiligheid centraal stellen, door continue training en elkaar scherp te houden;

K

Luisteren naar wensen en behoeften voor duurzame inzetbaarheid;

K

Samenwerkingsverbanden aangaan met scholen;

K

Opleidingen verzorgen en kennis delen binnen onze eigen Academy.

Partners

Duurzaamheid, samenwerking, vooruitgang
en de allerbeste trainingen voor onze experts.

Ambities veranderen in realiteit. Daar krijgen wij energie van, elke dag. We werken nauw samen met onze opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers. De samenwerkingen die wij aangaan zijn duurzaam. Hoe we met elkaar investeren in de toekomst?
K

We zijn een partner in het realiseren van de (wind)ambities van onze opdrachtgevers;

K

Samen met onze opdrachtgevers denken we meerjarenplannen uit voor een zo lang mogelijke levenscyclus van hun turbines;

K

We selecteren onze partners o.a. op hun duurzaamheidsbeleid en spreken elkaar aan op verbeterpunten;

K

We stellen strenge eisen aan de veiligheidsvoorschriften van onze partners.

Een duurzamere wereld
creëren we alleen zij aan zij.
Met opdrachtgevers,
partners en collega’s.

Benieuwd hoe we onze krachten kunnen bundelen?

Omgeving

De energietransitie is nu. Als experts in windenergie zijn wij verantwoordelijk om onze kennis in te zetten om een positieve impact te maken op het klimaat. We moeten onze planeet verduurzamen, voor de volgende generaties en die daarna. Hiervoor willen wij ons maximaal inzetten. Ons werk is daar natuurlijk een directe vertaling van: per jaar wekken de turbines van onze langdurige relaties maar liefst 300 miljoen kWh aan groene energie op. Daarmee worden jaarlijks 75.000 huishoudens in Nederland voorzien van stroom! Natuurlijk stoppen we daar niet. Wat we nog meer doen?

K

We zijn energiepositief: met onze eigen zonnepanelen, warmtepomp en windturbines wekken we meer energie op dan we verbruiken;

K

We rijden elektrisch waar mogelijk, onze serviceauto’s rijden op renewable diesel;

K

Oude materialen krijgen bij ons waar mogelijk een tweede leven;

K

We selecteren onze leveranciers bewust; binnenkort willen we waar het kan alleen nog met duurzame producten werken.

“We zijn energiepositief: met onze
eigen zonnepanelen, warmtepomp
en windturbines wekken we meer
energie op dan we verbruiken.”

Meer weten over onze visie op duurzaamheid?

Diensten

De wind is het mooiste vakgebied dat er is; elke dag werken we met energie aan de doelstellingen van onze opdrachtgevers, én aan de wereld van morgen. Het is prachtig dat ons vak bijdraagt aan een groenere toekomst. Onze diensten zijn erop gericht de levenscyclus van windturbines zo lang mogelijk te verlengen. Wij kunnen op elke fase inspringen, ook op de turbine van morgen. Wat we doen om ze zo lang en goed mogelijk te laten blijven draaien?
K

De performance van turbines verbeteren;

K

De levensduur van turbines verlengen;

K

Het risico op downtime verminderen;

K

Kosten besparen door optimaal preventief onderhoud;

K

Tijdig actie ondernemen door constante monitoring.

Onze diensten zijn erop gericht
de levenscyclus van windturbines
zo lang mogelijk te verlengen.
Wij kunnen op elke fase inspringen,
ook op de turbine van morgen.

Sparren over de toekomst?

Supply chain.

Een duurzame supply chain omvat meer dan het verminderen van de impact op het klimaat. Ook voor de mensen die met of voor ons werken, willen we het zo goed mogelijk doen. Dat betekent onder andere dat we een veilige, gezonde werkplek garanderen en inzetten op de vitaliteit van onze collega’s. Onze supply chain is voor een groot deel afhankelijk van de partijen waarmee we werken. We zijn trots dat onze opdrachtgevers, maar ook leveranciers en onderaannemers steeds meer stappen in de goede richting maken. Denk hierbij aan recyclebare rotorbladen of elektrisch wagenpark. Ook wij blijven inzetten op het verduurzamen van onze supply chain. Hoe?

K

In de gesprekken met onze leveranciers en onderaannemers is duurzaamheid continu onderwerp van gesprek. Sterker nog, het is onderdeel van ons selectieproces! Wij willen uitgedaagd blijven, en vragen dat ook van onze partners;

K

We ondersteunen lokaal ondernemerschap. Gevestigd in windgebieden zijn we zelf altijd dichtbij. Met ons grote internationale partnernetwerk kunnen we ook buiten Nederland op locatie ondersteunen. Wel zo efficiënt, én goed voor het milieu!

K

Om onnodig afval te voorkomen gebruiken we waar mogelijk uitsluitend recyclebare materialen. Verpakkingen die we ontvangen, worden gerecycled of hergebruikt. Hetzelfde geldt voor verouderde of kapotte materialen in ons magazijn;

K

Gedemonteerde of kapotte onderdelen kunnen vaak makkelijk hergebruikt worden. Wij verzorgen dit voor onze klanten, van reparatie tot transport en afhandeling.

“In de gesprekken met onze
leveranciers en onderaannemers
is duurzaamheid continu
onderwerp van gesprek.”

Hoe kunnen we elkaar versterken?