< Powrót do O nas

Manifest na rzecz przyszłości

W Iver zrównoważony rozwój to ważna kwestia. Naszymi zleceniodawcami są najbardziej zrównoważone firmy na świecie, a jako partner jesteśmy dumni, że możemy się do tego przyczynić. Kierujemy się przy tym naszymi podstawowymi wartościami – w oparciu o nie kreujemy drogę ku przyszłości. W naszym manifeście na rzecz przyszłości wyjaśniamy, czym jest nasza wizja przyszłości w odniesieniu do ludzi, środowiska, usług i łańcucha dostaw. Wyjaśniamy, w jaki sposób zrównoważony rozwój odnosi się do naszych partnerstw biznesowych oraz opisujemy działania, które podejmujemy teraz, aby pozostawić naszą planetę bardziej zieloną. Zrównoważony biznes? Dla nas jest to logiczne.

Nasze podstawowe wartości

Nasze podstawowe wartości pozwalają nam stale sprawdzać, czy jesteśmy jako firma na właściwej drodze.

Fachowo

Pozytywny wpływ na klimat? Wiemy, jak to zrobić. Jako eksperci w dziedzinie energii wiatrowej jesteśmy odpowiedzialni za wykorzystanie tej wiedzy. Nieustannie się rozwijamy, aby móc dotrzymywać obietnic.

Odpowiedzialnie

Nasze umowy serwisowe to długoterminowe zobowiązania. Wynika to z wieloletnich planów naszych zleceniodawców, które wspólnie opracowaliśmy. U ich podstaw leży zrównoważone podejście do naszych klientów i ich własności. Jesteśmy niezawodnym partnerem na całe lata.

Niezawodnie

Czujemy się odpowiedzialni nie tylko za naszą pracę, naszych ludzi, partnerów biznesowych, zleceniodawców i ich własności; także troskę o planetę postrzegamy jako nasze zobowiązanie.

Wspólnie

Wspólnie z liderami transformacji energetycznej przekształcamy ambicje w rzeczywistość. Taki bardziej zrównoważony świat możemy tworzyć tylko stojąc ramię w ramię. Ze zleceniodawcami, partnerami i pracownikami.

Ludzie

Nasi ludzie to nasz najważniejszy kapitał. Ważne jest dla nas, aby każdy, kto pracuje w Iver, robił to z przyjemnością. Dlatego dbamy o naszych pracowników. Oferujemy im odpowiednie szkolenia i zapewniamy narzędzia, których potrzebują, aby dobrze wykonywać swoją pracę. Zachęcamy ich do rozwijania się w swoim zawodzie i uczenia się współpracy. W ten sposób możemy w pełni wykorzystać każdy dzień. Zauważają to też nasi zleceniodawcy! Jako pracodawca stawiamy na zatrudnienie w Iver przez całe życie. Oznacza to, że:
K

Stale inwestujemy w rzetelną i przyjemną kulturę organizacyjną firmy;

K

Wspieramy pracowników w prowadzeniu sportowego i zdrowego trybu życia;

K

Stawiamy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu poprzez ciągłe szkolenia i uważanie na siebie nawzajem;

K

Wsłuchujemy się w życzenia i potrzeby umożliwiające długotrwałe zatrudnienie naszych pracowników;

K

Nawiązujemy współpracę ze szkołami;

K

Zapewniamy szkolenia i dzielimy się wiedzą w ramach naszej Akademii.

Partnerzy

Zrównoważony rozwój, współpraca
i najlepsze szkolenia dla naszych specjalistów.

Przekształcanie ambicji w rzeczywistość. Każdego dnia daje nam to energię. Ściśle współpracujemy z naszymi zleceniodawcami, dostawcami i podwykonawcami. Nawiązywane przez nas współprace są trwałe. Jak inwestujemy wspólnie w przyszłość?
K

Jesteśmy partnerem w realizacji ambicji naszych zleceniodawców (na polu energii wiatrowej);

K

Wspólnie z naszymi zleceniodawcami opracowujemy wieloletnie plany dla jak najdłuższego cyklu życia ich turbin;

K

Wybieramy naszych partnerów biznesowych m.in. na podstawie ich polityki zrównoważonego rozwoju i zwracamy sobie nawzajem uwagę na sprawy wymagające poprawy;

K

Nakładamy surowe wymagania na przepisy bezpieczeństwa naszych partnerów.

Bardziej zrównoważony świat
możemy tworzyć tylko stojąc ramię w ramię.
Ze zleceniodawcami,
partnerami i pracownikami.

Zastanawiasz się, jak możemy połączyć siły?

Środowisko

Transformacja energetyczna dzieje się teraz. Jako eksperci od energii wiatrowej poczuwamy się do odpowiedzialności, aby wykorzystywać naszą wiedzę do wywierania pozytywnego wpływu na klimat. Dla przyszłych i jeszcze kolejnych pokoleń musimy sprawić, aby nasza planeta rozwijała się w bardziej zrównoważony sposób. Chcemy dać tu z siebie wszystko. Nasza praca jest tego bezpośrednim wyrazem: przez rok turbiny naszych długoterminowych klientów generują co najmniej 300 milionów kWh zielonej energii. W ciągu roku pozwala to zasilić 75 000 gospodarstw domowych w Holandii! Oczywiście nie zatrzymujemy się tu. Co jeszcze robimy?

K

Mamy dodatni bilans energetyczny: dzięki własnym panelom słonecznym, pompie ciepła i turbinom wiatrowym generujemy więcej energii niż zużywamy;

K

Jeździmy elektrycznymi pojazdami wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, a nasze samochody serwisowe napędzane są odnawialnym olejem napędowym;

K

Jeżeli jest to możliwe, stare materiały otrzymują od nas drugie życie;

K

Świadomie dobieramy naszych dostawców. W niedługim okresie chcemy pracować tylko ze zrównoważonymi produktami, gdzie tylko będzie to możliwe.

“Mamy dodatni bilans energetyczny: dzięki własnym
panelom słonecznym, pompie ciepła
i turbinom wiatrowym generujemy więcej
energii niż zużywamy.”

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej wizji zrównoważonego rozwoju?

Usługi

Praca z wiatrem to najpiękniejsza sprawa. Każdego dnia pracujemy z energią, aby osiągać cele naszych zleceniodawców, a także tworzyć świat jutra. To wspaniałe, że nasza praca przyczynia się do bardziej zielonej przyszłości. Nasze usługi nastawione są na możliwie największe wydłużenie cyklu życia turbin wiatrowych. Możemy wkroczyć na każdym etapie, budując turbinę jutra. Co robimy, aby działały jak najdłużej i jak najlepiej?
K

Poprawiamy osiągi turbin;

K

Wydłużamy żywotność turbin;

K

Zmniejszamy ryzyko przestojów;

K

Zmniejszamy koszty dzięki optymalnej konserwacji zapobiegawczej;

K

Dzięki stałemu monitoringowi podejmujemy działania na czas.

Nasze usługi nastawione są na możliwie największe wydłużenie cyklu życia turbin wiatrowych.
Możemy wkroczyć na każdym etapie,
budując turbinę jutra.

Porozmawiamy o przyszłości?

Łańcuch dostaw.

Zrównoważony łańcuch dostaw to coś więcej niż tylko zmniejszanie wpływu na klimat. Chcemy też jak najlepiej dbać o ludzi, którzy z nami lub dla nas pracują. Oznacza to między innymi gwarancję bezpiecznego, nieszkodliwego miejsca pracy i dbanie o witalność naszych pracowników. Nasz łańcuch dostaw w dużej mierze zależy od stron, z którymi współpracujemy. Jesteśmy dumni, że nasi zleceniodawcy, ale także dostawcy i podwykonawcy podejmują coraz więcej kroków we właściwym kierunku. Może tu chodzić choćby o łopaty wirników nadające się do recyklingu czy pojazdy elektryczne. My także angażujemy się w zmienianie naszego łańcucha dostaw na bardziej zrównoważony. Jak to robimy?

K

Podczas spotkań z naszymi dostawcami i podwykonawcami zrównoważony rozwój jest stałym tematem rozmów. Jest to wręcz istotny element naszego procesu selekcji! Chcemy sobie stale stawiać wyzwania i tego samego oczekujemy od naszych partnerów;

K

Wspieramy lokalną przedsiębiorczość. Mając oddziały w regionach z dużą liczbą elektrowni wiatrowych, zawsze jesteśmy blisko. Dzięki naszej szerokiej międzynarodowej sieci partnerów biznesowych możemy zapewniać wsparcie na miejscu także poza Holandią. Jest to zarówno wydajne, jak i dobre dla środowiska!

K

Aby uniknąć niepotrzebnych odpadów, jeśli tylko jest to możliwe, używamy wyłącznie materiałów nadających się do recyklingu. Opakowania, które otrzymujemy, są poddawane recyklingowi lub ponownie wykorzystywane. To samo dotyczy przestarzałych lub uszkodzonych materiałów w naszym magazynie;

K

Zdemontowane lub uszkodzone części często można w łatwy sposób ponownie wykorzystać. Zajmujemy się tym dla naszych klientów, od naprawy po transport i realizację.

“Podczas spotkań z naszymi
dostawcami i podwykonawcami
zrównoważony rozwój
jest stałym tematem rozmów.”

Jak możemy się wzajemnie wzmocnić?